MODEVRA - MODELE DE DETECTARE A DEFORMATIILOR CRUSTALE DIN DATE GPS SI DE TELEDETECTIE SATELITARA PENTRU EVALUAREA RISCULUI SEISMIC IN ZONA VRANCEA
LOGIN | informatii proiect | parteneri | obiective | baza teoretica si infrastructura | rezultate preliminare | lucrari stiintifice | .en
INOE | contact: mzoran@inoe.inoe.ro
Obiective
  1. incadrarea zonei seismogene Vrancea in contextul geotectonic al catenelor alpine din Europa Centrala
  2. determinarea deformatiilor crustale evidentiate in zona Vrancea si corelarea acestora cu evenimente seismice prin date satelitare InSAR, masuratori de referinta in statii de observare GPS situate in arii cat mai stabile din punct de vedere geologic
  3. modelarea si cuantificarea deformatiilor crustale de suprafata privind confirmarea ipotezei existentei procesului de subductie a fragmentului de placa litosferica in care este plasata majoritatea evenimentelor seismice
  4. compararea datelor de observare GPS si a studiilor de seismicitate si de nivelment geodezic repetat asupra zonei active Vrancea prin determinarea coordonatelor geodezice ale punctelor in care au fost realizate masuratori GPS si interpretarea geodinamica a rezultatelor obtinute ´┐Żn scopul determinarii modelelor geodinamice si corelarea acestora cu evenimentele seismice
  5. localizarea cu precizie a ariilor de deformatie si evidentierea directiilor si vitezelor deplasarilor blocurilor crustale pentru determinarea sau confirmarea ariilor de risc seismic ridicat
  6. elucidarea teoriilor geodinamice pentru zona de risc seismic ridicat Vrancea si in particular a clarificarii starii fragmentului de placa litosferica si posibila separare a acestuia precum si a investigarii starii de cuplare/decuplare a Carpatilor prin determinarea parametrilor de deformatie crustala si a celor care definesc alunecarile de teren pentru zona Vrancea